Polityka prywatności oraz RODO

Informacje ogólne. 
Operatorem Serwiu KILMATIC , jest firma KFU Mateusz Szumski (działająca pod marką własną KILMATIC) 02-414 Warszawa, ul. Chrościckiego 87/245 , NIP: 5223176299
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu. 
Informacje w formularzach: Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia zapytania lub kontaktu handlowego. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu do innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 
Informacja o plikach cookies: Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że: 
I. Administratorem Pani/ Pana danych jest: KFU Mateusz Szumski, 02-414 Warszawia ul. Chrościckiego 87/245. 
Z administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób: 
1) listownie pod adresem: ul. Chrościckiego 87/245 02-414 Warszawa; 
2) telefonicznie pod numerem: 573-117-823; 
3) przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://kilmatic.pl/1_4_kontakt.html;
4) pod adresem poczty elektronicznej: kilmatic@kilmatic.pl
II. Inspektorem Ochrony Danych w firmie KFU Mateusz Szumski (działający pod marką KILMATIC) jest p. Mateusz Szumski, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: kilmatic@kilmatic.pl , telefonicznie: 573-117-823 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
III. Podstawa prawna przetwarzania danych: 
Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO. 
IV. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków przez KFU Mateusz Szumski NIP:5223176299 wynikających z przepisów prawa. 
V. Informacje o odbiorcach danych osobowych: 
odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym inne organy kontroli, organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznicy konsumentów, a także podmioty przetwarzające Pani/ Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia. 
VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
VII. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, po upływie okresów wskazanych w obowiązujących przepisach; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
VIII. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22 531-03-00). 
IX. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności oraz RODO.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram