Montaż klimatyzacji w Warszawie

Czym jest montaż standardowy?

Montaż możemy nazwać standardowym wtedy gdy:
Długość instalacji między jednostkami klimatyzatora nie przekracza 4 mb
Zostanie wykorzystane zasilanie z najbliższego gniazda 230V

Montaż agregatu nie będzie wymagał podnośnika lub rusztowania (do 5 m montujemy z drabiny)
Długość maskowań instalacji nie przekracza
2 mb
Skropliny zostaną odprowadzone grawitacyjnie (rurka ze spadkiem) na zewnątrz (balkon, poza balkon, rynna) lub nad syfon zlewozmywaka, umywalki itp,
Nie ma konieczności bruzdowania ścian (wkuwania instalacji w ścianę).

Montaż niestandardowy

Z montażem niestandardowym mamy do czynienia, gdy:
- montaż ma być wykonany w dwóch etapach (najpierw instalacja, później urządzenia)
- do odprowadzenia skroplin niezbędne jest użycie pompki skroplin
- ściana zewnętrzna (pod przewiert) wykonana jest z żelbetu
- zawieszenie j. zewnętrznej wymaga zastosowania rusztowania lub podnośnika koszowego
- instalacja chłodnicza ma więcej niż 5 mb
- instalacja (chłodnicza, skroplinowa, elektyczna) ma być prowadzona w bruździe wykutej w ścianie a nie w korytkach maskujących
- długość przewodu zasilającego przekroczy 3 mb
- urządzenie będzie miało moc chłodniczą powyżej 5,3 kW

W takim przypadku ceny kalkulowane są indywidualnie w zależności od specyfiki danego montażu.
Formularz kontaktowy
Home

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności oraz RODO.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram