Montaż klimatyzacji w Warszawie

                                                           Czym jest montaż standardowy?

                                                                                     Montaż możemy nazwać standardowym wtedy gdy:


Długość instalacji między jednostkami klimatyzatora nie przekracza 4 mb


Zostanie wykorzystane zasilanie z najbliższego gniazda 230V


Montaż agregatu nie będzie wymagał podnośnika lub rusztowania (do 5 m montujemy z drabiny)


Długość maskowań instalacji nie przekracza 
2 mb


Skropliny zostaną odprowadzone grawitacyjnie (rurka ze spadkiem) na zewnątrz (balkon, poza balkon, rynna) lub nad syfon zlewozmywaka, umywalki itp,


Nie ma konieczności bruzdowania ścian (wkuwania instalacji w ścianę).

Montaż niestandardowy

Z montażem niestandardowym mamy do czynienia, gdy:


- montaż ma być wykonany w dwóch etapach (najpierw instalacja, później urządzenia)
- do odprowadzenia skroplin niezbędne jest użycie pompki skroplin
- ściana zewnętrzna (pod przewiert) wykonana jest z żelbetu 
- zawieszenie j. zewnętrznej wymaga zastosowania rusztowania lub podnośnika koszowego
- instalacja chłodnicza ma więcej niż 5 mb
- instalacja (chłodnicza, skroplinowa, elektyczna) ma być prowadzona w bruździe wykutej w ścianie a nie w korytkach maskujących 
- długość przewodu zasilającego przekroczy 3 mb
- urządzenie będzie miało moc chłodniczą powyżej 5,3 kW

W takim przypadku ceny kalkulowane są indywidualnie w zależności od specyfiki danego montażu.
Szukaj